Základní cena individuální výuky je 600 Kč za 60 minut výuky. Minimální délka lekce je 60 minut. Úvodní konzultace je zdarma.

V případě speciálních požadavků vám cenovou kalkulaci na požádání ráda sdělím telefonicky nebo e-mailem.

Nově nabízím také možnost výuky po Skype (a s využitím dalších online nástrojů), která Vám umožňuje mnohem větší časovou flexibilitu. Online výuku lze samozřejmě vést kromě individuální též jako skupinovou. Cena online výuky je 550 Kč za 60 minut výuky. I u online hodin samozřejmě nabízím úvodní konzultaci zdarma.

Zkušenost mě naučila, že dodržování několika základních pravidel výrazně zjednoduší fungování naší spolupráce. A jaká že jsou ona pravida?

  • Výuku si předplácíte vždy předem na vámi zvolený počet hodin, např. na daný kalendářní měsíc. Z tohoto předplaceného kreditu vám poté odečítám odučené lekce.
  • Platbu provádíte převodem na účet na základě mnou vystavené faktury.
  • Bezplatné zrušení lekce je možné nejpozději 24 hodin předem. Při pozdějším rušení si účtuji plnou cenu. Pokud víte, že se plánované lekce nemůžete zúčastnit, sdělte mi to prosím co nejdříve. Takto uvolněný čas pak mohu použít pro jiného studenta.
  • Stane-li se, že musím výuku z nutných důvodů zrušit já, vždy se snažím nabídnout náhradní termín, abyste o svou lekci nepřišli.