Za naprostý základ považuji to, že se snažím neustále rozvíjet, věřím totiž, že vydáte-li se jednou na dráhu učitele, nemůžete se nikdy přestat učit. Průběžně se proto zúčastňuji odborných konferencí a seminářů, abych si doplnila a rozšířila kvalifikaci, seznámila se s novými trendy a obohatila o ně svoje hodiny.

Níže najdete souhrn mého formálního vzdělání a kvalifikace.

Kde a co jsem studovala

2008 – 2015: doktorské studium, obor lingvistika, katedra anglistiky Filozofické fakulty MU

2006: studijní program učitelství pro střední školy, obor anglický jazyk a literatura, Pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně

2005: magisterské studium, anglický jazyk a literatura, český jazyk a literatura, Mgr.,“The Formal and Semantic Aspects of Grammatical Stance Markers in Conversation and Academic Prose“, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

2001: Státní jazyková škola, Brno

1997: Obchodní akademie, Kounicova ul., Brno

Zkoušky a certifikáty

2007: CPE (Certificate of Proficiency in English) – Grade A

2001: FCE (First Certificate in English) – Grade A

 

Kde jsem pracovala

2018 – dosud: spolupráce s CJV MU, lektorka zaměstnaneckých kurzů

2014 – dosud: freelance lektorka

2008 – 2014: PdF MU, katedra anglistiky, asistentka

2005 – 2008: Kurzy Jílek, jazyková škola, lektorka anglického jazyka, supervizorka výuky anglického jazyka, příprava metodologické koncepce kurzů

2005 – 2008: English Studio, jazyková škola, lektorka anglického jazyka, překladatelka z AJ do ČJ a obráceně

2005 – 2007: Mundo, jazyková škola, lektorka anglického jazyka

2004 – 2006: Inters, jazyková agentura, lektorka anglického jazyka

Jakým tématům se zejména věnuji

motivace, teorie growth mindset, jazykové dovednosti (zejména mluvení a psaní), pragmatika (jak a proč říkáme, co říkáme, co tím vlastně ve skutečnosti myslíme a jak tím působíme na ostatní) a ještě mnoho dalšího

Co mě ještě baví

Moji psi, výtvarné umění, literatura a filmy (samozřejmě v angličtině), káva, čokoláda… Prakticky to znamená, že pokud neučím, najdete mě nejspíše v lese, v kině nebo v kavárně 🙂