Inspirací pro tyto kurzy mi byli někteří moji studenti. Prý se jim na mých hodinách líbí, že gramatiku procvičujeme intenzivně v konverzaci, ale chtěli by mluvit ještě víc. Gramatické poučky už možná umíte zpaměti. Umíte je ale použít, když mluvíte?

Znáte už většinu běžných gramatických pouček zpaměti, a přesto je pro vás obtížné je efektivně použít v praxi? Chtěli byste si rozšířit slovní zásobu, zbavit se ostychu a rozmluvit se? Používat jazyk k jeho skutečnému účelu, tedy komunikaci, při řešení praktických i zábavných úkolů, sdílení zkušeností a ve velmi příjemné atmosféře?

Chcete si užít víkend nabitý angličtinou ve svižném tempu, exkluzivním prostoru pod vedením zkušené lektorky a s lidmi, kteří mají stejný cíl – udělat něco pro zlepšení svých jazykových znalostí a dovedností?

Víkendový kurz je celý veden v angličtině a obsahuje 10 90minutových modulů, vždy 2 dopoledne a 3 odpoledne, celkem tedy 15 hodin výuky.

Kurz začíná v sobotu ráno neformální snídaní, při které se postupně seznámíme a volně přejdeme k aktivitám prvního bloku. Mezi každými dvěma moduly je 15 minutová přestávka a mezi dopoledním a odpoledním blokem je 60minutová přestávka na oběd.

V neděli začínáme o něco později, struktura výuky je stejná a celý kurz je zakončen „hodinkou u drinku“ v podniku, který si zvolíme.

Přihlášení účastníci kurzu obdrží 2 týdnu před zahájením kurzů materiály s okruhy slovní zásoby, gramatiky a funkčním jazykem navázaným na témata kurzu.

Hlavní témata, která pokryjeme na kurzu:

 • Já, můj život
 • Moje práce
 • Jídlo
 • Cestování a doprava
 • Kultura
 • Obchody & nakupování
 • Zdraví a životní styl
 • Internet, technologie & sociální média

Hlavní gramatické okruhy

 • časy (přítomný, minulý, předpřítomný, vyjadřování budoucnosti)
 • otázky a odpovědi
 • vyjadřování podmínky
 • přídavná jména a jejich stupňování

Naučíme se/procvičíme si jak:

 • vyjádřit vlastní názor, případně se na něčí názor zeptat
 • něco navrhnout
 • souhlasit a nesouhlasit
 • někomu poradit a o radu požádat
 • omluvit se a vymluvit se 😉
 • požádat o pomoc
 • někomu něco nabídnout
 • věci popsat a vysvětlit (obzvlášť důležité pokud si na konkrétní slovíčko vzpomenout)
 • vyjádřit různé možnosti
 • věci porovnat nebo dát s něčím jiným do kontrastu
 • dát někomu instrukce nebo někoho o totéž požádat
 • postěžovat si a pochválit (se) 🙂

Kurz se koná ve výjimečných prostorách NEST interier. V ceně kurzu je občerstvení (ovoce, drobné slané a sladké pochutiny), čaje, káva a nealko nápoje po celou dobu kurzu. Cena kurzu nezahrnuje oběd.

Jazyk kurzu: EN (level B1+/B2)